Lost het stellen van vragen onveilige situaties op?

Waarom de keuze voor dit onderwerp? Tijdens de laatst gehouden Gemeenteraadsvergadering stelde EVB tijdens het agendapunt “Vragenkwartier” vragen over de kruising Middeldijk- Provinciaal fietspad. Over het zelfde onderwerp hadden zij al schriftelijke vragen ingediend en beantwoord gekregen. De beantwoording en toezeggingen vielen kennelijk niet in goede aarde.

© VVD

Alsnog werd er die avond een motie ingediend.  De aanleiding was dat er op  dit kruispunt de afgelopen periode twee ongelukken zijn gebeurd en dat de toename van de scholieren de oversteek van het fietspad op de Middeldijk tot een onveilige situatie maken. Als VVD hebben we veiligheid al vele jaren zeer hoog in het vaandel staan en denken, net als het college, dat op zich de situatie daar niet onveilig is maar dat het gedrag van weggebruikers het gevaar veroorzaakt. Daarom steunde VVD, net als alle andere politieke partijen in de raad, de  EVB  motie niet.


Wie heeft u gesproken?

Na afloop van de Gemeenteraadsvergadering sprak ik nog met de heer Van Buren die als bewoner van de Middeldijk, zich al jaren inzet  voor de veiligheid  in zijn buurt. Mede door zijn inzet zijn er in het verleden forse aanpassingen gedaan om  te voorkomen dat er met hoge snelheid  wordt gereden op de Middeldijk. De heer van Buren meldde mij dat er steeds goed overleg is geweest dat heeft geleid tot het inrichtingsplan dat de instemming kreeg van iedereen. Een mooi voorbeeld van burgerparticipatie.

Waar heeft u overige informatie vandaan gehaald?

We kennen in Barendrecht veel 30 km zones en in géén enkel gebied in Barendrecht zijn zoveel verkeersremmende maatregelen genomen als op de Middeldijk. Dat er desondanks toch nog ongelukken gebeuren is zeer te betreuren maar dat betekent niet dat de Middeldijk onveilig is. Integendeel: weggebruikers  die zich niet aan de regels houden veroorzaken de problemen. Om daar afdoende tegen op te treden blijft lastig. Dat neemt niet weg dat op de Middeldijk er alles aan gedaan is om ongelukken te voorkomen .

Wat is het vervolg ?

Tijdens de behandeling van het voorstel om de onderdoorgang onder de A29 open te stellen heeft de heer Van Buren ingesproken. Dit is voor VVD wethouder Leon van Noort aanleiding weer met de bewoners van de Middeldijk in contact te treden. Onderzocht wordt welke maatregelen er nu nog genomen kunnen worden. In elk geval worden er verkeersmetingen verricht. De toezeggingen van wethouder van Noort moet vertrouwen geven dat er aandacht is voor bezwaren en gevoelens. Dat de inbreng van de bewoners serieus wordt genomen vindt de heer Van Buren prettig. Het is immers een utopie dat wegaanpassingen 100% kunnen voorkomen dat ongelukken plaatsvinden. Blijft echter dat het de verantwoordelijkheid van een ieder is om zich aan verkeersregels en veiligheidsmaatregelen te houden. Precies waar de VVD ook voor staat!  Het Beste voor Barendrecht  Gewoon doen.