Raad besluit tot verbeteren verbinding Oud-Barendrecht en Carnisselande

Eindelijk is het dan zover. Een lang gekoesterde wens van de VVD en met ons 95% van de Barendrechters gaat binnenkort in vervulling. De openstelling van de onderdoorgang A29 – Harmonielaan is vanavond door de raad vastgesteld. En met dat besluit is de koek nog niet op. Ook het grootste verkeersknelpunt in Barendrecht, de in de volksmoment berucht en bekende “Efteling rotonde” aan de 1e Barendrechtseweg, wordt aangepakt.

Even een korte terugblik. Reeds in 1997 is de eerste paal geslagen voor de realisatie van de nieuwe wijk Carnisselande. Ik benadruk hierbij maar gelijk even het woordje “wijk”. Immers, hoewel fysiek gescheiden door de A29 wel degelijk een volwaardige wijk in onze gemeente. Door deze fysieke scheiding heeft het zeer lang geduurd voordat Carnisselande niet alleen door middel van op papier getrokken grenzen, maar ook op basis van gevoel en emotie “Echt Barendrecht” is geworden.

Reeds in de vorige raadsperiode heeft de VVD al hard ingezet op openstelling van de onderdoorgang. Ik zal u niet vermoeien met de vele politieke, financiële en technische aspecten die ertoe hebben geleid dat we nu, immer onder bezielende leiding van de VVD, eindelijk de klap met de hamer hebben gehoord die de openstelling van de onderdoorgang inluid. Niet voor niets is dit voor de VVD een van de meest belangrijke punten in het huidige collegeakkoord en zwaarwegende voorwaarde voor deelname aan dit college.

Uiteraard zijn er niet alleen maar voordelen. Ook in de laatste raadscommissie vergadering omtrent dit onderwerp was het duidelijk dat over de sociale noodzaak, door nagenoeg elke andere partij, wordt heen gekeken. Door de openstelling zal het voor inwoners van Carnisselande straks veel eenvoudiger zijn om van alle voorzieningen in het oude centrum gebruik te gaan maken en vice versa. Vooral de technische kant werd weer eens benadrukt en aan alle aspecten zoals mogelijke toename geluidhinder en uitstoot fijnstof, langs de route vanaf de onderdoorgang naar het oude centrum, is volop aandacht besteedt. Uiteraard niet geheel ten onrechte, maar voor de VVD houdt het hier niet op.

Natuurlijk is er ook pijn. Voordat we baat zullen hebben bij de openstelling zullen we ook nog door de pijn van de verbouwingen moeten. Eerst zal de reeds genoemde rotonde moeten worden aangepast in een kruising met verkeersregelinstallatie om de doorstroming hier drastisch te verbeteren. De Henry Dunantlaan zal moeten worden aangepast en (verbeterd), stilte asfalt moet worden aangelegd. De verkeersdruk op deze route zal namelijk wel degelijk toenemen en vooral voor de bewoners langs deze route en met name aan de Koraallaan zullen wij alle zeilen bij (moeten!) zetten om de mogelijk toenemende overlast en hinder zoveel mogelijk te beperken of zelfs te verminderen ten opzichte van de huidige situatie. De VVD is van mening dat het plaatsen van een groene haag langs dit traject het minimale is wat wij kunnen doen.  

De gewenste verbinding tussen Oost en West Barendrecht is, bijna 20 jaar na het slaan van de eerste paal, eindelijke een feit.  Barendrecht is gegroeid en door aanleg van dit robuust ontsluitingsnetwerk tussen Oost en West zien wij de toekomst op sociaal vlak en qua infrastructuur zeer positief tegemoet.