VVD komt met motie continuïteit schakelklas

Tijdens de commissievergadering van 5 april jongstleden mochten we in de twee insprekers ontvangen rondom het thema schakelklassen. Een schakelklas is een overbruggingsjaar voor kinderen om de Nederlandse taal en cultuur beter te leren kennen en zo ook de reguliere klassen te ontzien. Beide insprekers benadrukten het belang van het bestaan van schakelklassen en de positieve bijdrage aan een snelle integratie in de Barendrechtse samenleving die op deze manier wordt geleverd.

Daarnaast werd duidelijk dat er enige onrust is over voortbestaan van de schakelklas en dat dit met name te maken heeft met de wijze van financiering. Scholen ontvangen een rijksbijdrage voor de extra ondersteuning van kinderen die in een schakelklas geplaatst moeten worden.

Nu gaat een gemeente niet over de inhoud en vormgeving van onderwijs, dat zou zeer ongewenst zijn. De gemeente is verantwoordelijk voor huisvesting van onderwijs en neemt die taak ook op zich. Als raad hebben wij wel een verantwoordelijkheid voor de Barendrechtse samenleving en het onderwijs is daar onderdeel van, evenals de schakelklassen.

Om het belang van de schakelklas te benadrukken komt de VVD tijdens de raadsvergadering van 26 april as. met een motie waarin het onderwijs  wordt opgeroepen haar verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen voor goede en eerlijke verdeling van de rijksgelden en doen wij een oproep aan de wethouder te kijken waar de gemeente een faciliterende rol kan spelen. Integratie van nieuwe inwoners in de Barendrechtse samenleving is van groot belang voor ons allemaal en de voor de VVD moeten beschikbare middelen daartoe op de juiste wijze worden ingezet.