Rekenkamer slaat de plank mis. VVD wil onderzoek naar bestuursvorm van BAR-organisatie.

Op 2 december 2015 presenteerde de directeur van de Rekenkamer Barendrecht met trots zijn onderzoek naar effecten van de ambtelijke fusie tussen Barendrecht , Albrandswaard en Ridderkerk. Door irritatie over het moment van presenteren en de ongenuanceerde inhoud en het lange wachten op een inbreng van Bestuur van de BAR-organisatie heeft het tot 29 maart geduurd voordat het rapport definitief in de raad van Barendrecht behandeld is. "Samen en nog steeds apart".

© rechtenvrij

Deze titel draagt een negatieve klank. Een klank die aansluit bij het rapport en bijbehorende persconferentie en artikelen. In onze bijdrage van 19 januari 2016 zijn we daar dieper op ingegaan. (zie http://barendrecht.vvd.nl/nieuws/11976/bar-onderzoek-door-rekenkamer-aannames-deugen-niet)

De titel van het rekenkamerrapport over de BAR organisatie klinkt Barendrechters echter als muziek in de oren. Want waar de rekenkamer hint naar een fusie tussen de BAR Gemeenten, daar was en is het juist onze bedoeling dat met de ambtelijke fusie van de drie BAR Gemeenten een gemeentelijke (bestuurlijke) fusie niet nodig is.

Wat ons betreft is het “Samen en blijvend apart!”. Dat is wat de Barendrechters willen. Er is geen politieke partij in Barendrecht die voorvechter is van een gemeentelijke fusie! Wat de VVD betreft blijft het uitroepteken!

Gelukkig leert de dagelijkse praktijk ons dat de samenwerking in de BAR organisatie ons wel degelijk goede dingen brengt. De dingen die goed gaan worden ook benoemd door de Rekenkamer en onderstreept door ons college. Natuurlijk zijn er verbeterpunten, met name daar waar het de besturingsstructuur van deze uitvoeringsorganisatie betreft. De zogenaamde governance/ bestuursvorm. Wat de VVD betreft is dat dan ook het punt waar we de komende tijd een verbeterslag gaan maken. Op naar een nog succesvollere BAR-organisatie!