Samen sterk voor een veilig Barendrecht

Voor de VVD is veiligheid een belangrijk thema, daar besteden we regelmatig aandacht aan. Ieder jaar in februari liep ik, in mijn functie als raadslid, een avond mee met een buurtpreventieteam. Inzetten op uitbreiding van de buurtpreventieteams is een voornemen van dit college, maar dit gaat nog moeizaam. Het lijkt niet te lukken mensen te betrekken zich in te zetten voor de veiligheid in hun buurt door middel van het lopen met een buurtpreventieteam. Nu is de buurtpreventie-Whatsapp volop in het nieuws en mogelijk een alternatief als het niet lukt een buurtpreventieteam op te zetten of in stand te houden.

Naast mensen in ons eigen netwerk hebben wij gesproken met een boa en twee wijkagenten. Zij zien de buurtpreventie-app als een zeer goede mogelijkheid het veiligheidsgevoel te verhogen vanuit de samenleving zelf. Echte meldingen moeten natuurlijk via 112 lopen, maar verdachte situaties signaleren gaat het best met heel veel ogen. De politie heeft aangegeven bij voldoende deelnemers een voorlichtingsavond te willen verzorgen over goed signaleren en gebruiken van de buurtpreventie-app.

Wij hebben naast de politie ook gesproken met een medewerkster van de gemeente Albrandswaard. Zij vertelde over het succes aldaar: 1500 deelnemers in 5 maanden tijd! De gemeente en politie nemen geen deel aan de groepen, daar zijn ze niet voor bedoeld, maar werken mee d.m.v. het plaatsen van borden en ook communicatie naar buiten. Een vrijwillige coördinator vanuit een buurtpreventieteam verzorgt waar nodig aanmeldingen bij de groepen. Heel belangrijk is dat het een initiatief vanuit de burgers is en blijft. Verder hebben wij gekeken hoe buurt-whatsappgroepen functioneren in Dordrecht en Ede.

Inmiddels hebben we schriftelijke vragen gesteld aan de portefeuillehouder. Het zou mooi zijn als veel meer mensen een whatsapp buurtpreventiegroep opzetten, of zich bij een groep aanmelden (de groepen zijn in principe slapend!). Flyers en raamposters kunt u gratis afhalen in het gemeentehuis of downloaden via www.barendrecht.nl > Leven & Werken > Veiligheid > Buurtpreventie. Opzetten van een buurtpreventie whatsappgroep is eenvoudig, u vindt alle informatie op www.barendrecht.vvd.nl. U kunt kiezen of u zich wilt aansluiten bij een groep of dat u beheerder wilt zijn. Op de deze wijze wil de VVD-fractie zich ook inzetten voor Barendrecht. Laten we met z’n allen zorgen voor een veiliger Barendrecht