Voorkom verval openbare ruimte in Carnisselande!

Waarom de keuze van dit onderwerp voor de rubriek Raad op Straat? Dit keer een echte raad op straat. Niet zoals gebruikelijk in columns figuurlijk gesproken maar nu letterlijk. Nu eens niet de aandacht voor uitgebreide gesprekken met onze inwoners maar als politieke partij zelf goed bekijken hoe de boel er op straat bij staat. Straat in, straat uit. Dat deden we op een miezerige zaterdag in Carnisselande. Hoe liggen wegen, fietspaden en trottoirs er bij. De eerste wijk in Carnisselande is in 1998 opgeleverd en de grote groei is in 2009 afgesloten. In 10 jaar tijd is Barendrecht ongeveer twee keer zo groot geworden. Door die snelle groei zullen de kosten van het onderhoud van stoepen en straten in de helft van Barendrecht binnen niet al te lange tijd zorgen voor een boeggolf van onderhoudskosten. En dat gedurende zo´n tien jaar.

© VVD

Wie heeft U gesproken? Wat heeft U gezien?

We weten uit de reacties die we regelmatig ondermeer uit Carnisselande krijgen dat mensen het onderhoud van hun buurt erg belangrijk vinden.

Dat blijkt ook uit allerlei landelijke onderzoeken en zeker ook uit de jaarlijkse Barendrechtse Monitor. Een opgeruimde en goed onderhouden buurt verhoogt het gevoel van veiligheid en straalt bovendien positief af op de buurtbewoners. Ook tijdens interactieve bijeenkomsten en gewoon op straat worden raadsleden daarop met regelmaat aangesproken. 

Wat hebben we gezien:  Het valt nu objectief gezien allemaal nog mee. De asfaltwegen zijn nog goed, de doorgaande fietspaden krijgen al redelijk last van wortelgroei van steeds groter wordende bomen en voetpaden kennen her en der echt hinderlijke punten. Vooral bij aansluitingen van bruggen e.d. en rond bomen. Het minst goed  zijn met klinkers bestrate doorgangsstraten. Straten die wijken ontsluiten zoals bijvoorbeeld Avenue Carnisse, Avenue Carré, Zalmwater, Lijsterbeswede en  Vrijenburglaan. Putdeksels met scherpe hoeken steken daar her en der boven de bestrating uit! Gewoon gevaarlijk.

Waar heeft u overige informatie vandaan gehaald?

In de meerjarenbegroting van de gemeente is de boeggolf  aan extra onderhoud nog niet opgenomen. Dit jaar wordt de ontwikkeling van Carnisselande als aparte organisatie beëindigd en dan komt een mogelijk financieel overschot van naar onze verwachting ca. twee miljoen euro beschikbaar.

Wat is het vervolg?

De VVD vindt dat het onderhoud in Carnisselande goed en op tijd moet gebeuren. Barendrecht heeft  met de aanleg van Carnisselande in 2008 de AD prijs gewonnen voor de beste VINEX wijk in Nederland. Laten we zorgen dat die uitstraling en kwaliteit ook door goed onderhoud behouden blijft. De VVD wil het geld dat met Carnisselande is verdiend en binnenkort beschikbaar komt inzetten om het extra onderhoud te betalen. In Barendrecht houden we van kwaliteit,  eenvoud en daadkracht. Precies waar de VVD ook voor staat!  Het Beste voor Barendrecht  Gewoon doen.