BAR onderzoek door Rekenkamer: Aannames deugen niet!

Samen en nog steeds apart. De titel van het rekenkamerrapport over de BAR organisatie klinkt Barendrechters als muziek in de oren. Dat was immers ook de bedoeling met de ambtelijke fusie van de drie BAR Gemeenten. Maar als men de bestuurlijke nota uit het Rekenkamerrapport leest en het persbericht van de rekenkamer leest dan lijkt er maar weinig goed te zijn aan de BAR-organisatie. We zouden bijna gaan twijfelen of we wel de goede weg zijn ingeslagen. De rekenkamer hint zelfs naar een fusie als de weg die we als gemeenten moeten gaan.

© wordcloud

En dat was nou juist niet de bedoeling. Samen en blijvend apart! Dat is wat de kiezers in Barendrecht willen. Er is geen politieke partij in Barendrecht die voorvechter is van een gemeentelijke fusie! Wat de VVD betreft blijft het uitroepteken!


Over de titel van het rapport: Het is vooral  een titel waarmee de toon gelijk is gezet en waarmee middels een persconferentie de publieke opinie is beïnvloed. Evaluaties met de rekenkamer ten spijt, de rekenkamer heeft eerst gezocht naar publieke aandacht en meer dan zes weken later kan de raad van Barendrecht als opdrachtgever er wat van vinden.


Wat is dat toch met evaluaties. Het dagelijks bestuur van de BAR krijgt waardevolle informatie en aanbevelingen maar besluit daarop niet te reageren. Als je geen kritiek kunt ontvangen,is de bestuurdersstoel dan wel de goede plek? Verdient één van de organen die zij bedienen, de Barendrechtse Raad, geen reactie van het dagelijks bestuur? Wel de moeite en kosten voor juridisch advies genomen, maar niet de moeite om de raad te informeren over wat ze van de uitkomsten vinden. Schande.


Over de inhoud van het rapport:

De BAR is na de eerste opbouwfase eigenlijk pas net écht onderweg. 2015 was het jaar waarin de eerste tekortkomingen aan het licht kwamen en waarin, naar ons inzien, ook gelijk al stappen zijn genomen om die tekortkomingen te niet te doen. Al met al, en ook dat valt op te maken uit het rapport, staat er een organisatie die op termijn 5, of was het nu ruim 6, miljoen minder kost dan wanneer we geen BAR waren. Dat is een aanzienlijke teruggang in het spenderen van belastinggeld. Ondanks deze efficiencyslag staat er ook een organisatie met meer en bredere expertise die uitwisselbare is tussen afzonderlijke gemeenten. Een sterker personeelsbestand, meer verbinding en flexibeler. Zo hebben we als Barendrechtse raad bij de begroting van 2015 nog een efficiency slag laten verwerken: 9 ton voordeel door de BAR samenwerking op de 3 D’s. Al met al hadden we met hetzelfde gemak een andere flitsende titel kunnen verzinnen, maar misschien dat goed nieuws minder aandacht genereert?


VVD conclusie:

We zijn als raad, college en ambtenaren gelukkig realistisch en kritisch genoeg om te beseffen dat de BAR organisatie nog niet optimaal werkt. We hadden er misschien goed aan gedaan om eerst als organisatie zelf de eerste fase te evalueren, alvorens de rekenkamer hierop los te laten. Het gaat in de kern immers om het toetsen van de bedrijfsvoering, doet de BAR organisatie wat ze moet doen en waar kan het beter? De rekenkamer heeft gekozen voor een ander abstractieniveau wat ons betreft is dat erg jammer.

In plaats van aannames over fusiemogelijkheden en dergelijke hadden we liever een kritische blik gehad op de vorming van een NV afval, de gemeentelijke belasting-inningen via SVHW en waarom Ridderkerk het dan zelf doet of het verschil in vergunningentrajecten enzovoort.

En als het gaat om de beleidsadvisering met de besparingen op de drie decentralisaties van €900.000 hebben we al aangetoond dat, daar ook een efficiencyslag gemaakt wordt. Als één adviseur met zijn expertise  en kennis drie verschillende adviezen moet schrijven kost dat niet drie keer de tijd van één advies.  Maar ongeveer anderhalf keer.  Toch mooi de helft minder ofwel  50% besparing!