Weer de put dempen?

Deze week zijn in de raad de nieuwe kaders voor het armoedebeleid en de schuldhulpverlening vastgesteld. Het was nodig deze te vernieuwen omdat de gemeente meer wil inzetten op voorkomen van problematische schulden en beter wil kijken aan wat voor soort diensten en producten behoefte is bij mensen die langdurig op een zeer laag inkomen zitten en niet in staat zijn iets aan verbetering van hun inkomenspositie te doen.

Deze week zijn in de raad de nieuwe kaders voor het armoedebeleid en de schuldhulpverlening vastgesteld. Het was nodig deze te vernieuwen omdat de gemeente meer wil inzetten op voorkomen van problematische schulden en beter wil kijken aan wat voor soort diensten en producten behoefte is bij mensen die langdurig op een zeer laag inkomen zitten en niet in staat zijn iets aan verbetering van hun inkomenspositie te doen.

Voor de VVD is belangrijk bij deze problematiek eerst en vooral te kijken naar mogelijkheden en stimulans zodat mensen zelf hun inkomenspositie verbeteren en balans aan brengen in hun in- en uitgaven. Des te teleurstellender is het dat in de nieuwe kaders concrete doelstellingen ontbreken: betere toegang tot minima regelingen en verhoging van de inkomensgrens voor maatschappelijke participatie producten zijn volgens de VVD geen stimulans eigen inkomsten te vergroten! Zeker niet als we ook lezen dat geen sprake is van armoedeval. In oplossingen denken is namelijk niet altijd een kwestie van geld maar vaak ook verandering van gedrag.

We hadden graag gezien dat de beoogde effecten concreter en structureel meer opbouwend waren geweest. Minder mensen in de schuldhulpverlening is een concreet doel waar een college op af gerekend kan worden. Het bieden van een kindpakket, betere toegang tot diensten en producten, meer maatwerk en het stimuleren van een netwerkomgeving van maatschappelijke partners, het klinkt allemaal mooi, maar lost dit echt de oorzaak van armoedeproblematiek op? 

Redelijk concreet wordt wel gesteld dat de maatregelen naar verwachting budgetneutraal worden uitgevoerd. Wij zijn als VVD benieuwd of dit gaat lukken en wat de reactie zal zijn indien dit niet het geval is: de oplossing weer in (meer) geld zoeken of nu eindelijk eens echt de kanteling inzetten en de oorzaak van het probleem aanpakken in plaats van de gevolgen te bestrijden. 

Het moge duidelijk zijn: de VVD heeft niet ingestemd met de nieuwe kaders armoedebeleid en schuldhulpverlening.