Hans Langeweg

Professie:

Professioneel ben ik werkzaam als compliance manager op een raffinaderij en heb vanuit die functie heel veel te maken met wet- en regelgeving en de overheden, het bestuurs- en strafrecht. Aan de vergunningverlenende kant kijk ik of de juiste wet- en regelgeving wordt voorgeschreven en vanuit het toezicht door de diverse bevoegde gezagen houd ik in de gaten of de overheid zich houdt aan het legaliteitsbeginsel. Kortom het toepassen van regels is mij niet vreemd en past derhalve goed bij mijn functie van secretaris van het VVD lokaal netwerk Barendrecht – Ridderkerk.

 

Motivatie lidmaatschap VVD:

In een land als Nederland is – gezien omvang en bevolkingsdichtheid –  het noodzakelijk dat er regels zijn en dat die worden nageleefd. Echter kan Nederland hierin nog wel eens doorschieten en is het noodzakelijk dat de overheid niet te ver gaat in zijn regeldrift. Helaas gebeurt dat heel erg regelmatig en worden er zgn. ”koppen” op de toch al strenge Europese regels gezet, hetgeen het level playing field ten opzichte van andere Europese landen in onbalans brengt. Dit heeft negatieve consequenties voor onze concurrentiepositie en daarmee de economie en werkgelegenheid. Vanuit het liberale gezichtspunt is het belangrijk invloed uit te oefenen op de beleidsmakers in Den Haag. Maar ook binnen een mooie gemeente als Barendrecht zijn er zaken die ik als bewoner anders zou willen zien. Als lid van de VVD heb ik in ieder geval meer mogelijkheden hierop invloed uit te oefenen dan als ik geen lid zou zijn. Daarom ben ik dus lid van de VVD.

 

Interesses en nevenactiviteiten:

Naast mijn functie als secretaris besteed ik mijn vrije tijd ook nog aan golfen, ben ik penningmeester van de Rhoons Oud Tafelaars waar ook Barendrechters lid van zijn, ben ik actief als hobby timmerman en mag ik ook graag koken. Daarnaast heb ik ook nog kleinkinderen waarin ik als grootvader ook nog mijn tijd en aandacht aan wil besteden.