Matthijs van der Welle

© J.J. Lodder

Ik ben een geboren en getogen Barendrechter, een bestuurskundige, een sporter, een harde werker, een man van een geweldige vrouw, een vader van een fantastische dochter, maar bovenal ben ik Matthijs van der Welle,  vol ambitie en kwaliteiten.

De meeste mensen in mijn omgeving, en zeker zij die mij goed kennen, zullen bevestigen dat ik al van jongs af aan gefascineerd ben door de politiek. Een fascinatie die al snel is omgeslagen naar een ambitie, de ambitie om deel te nemen aan de politieke omgeving en het openbaar bestuur. Mijn studiekeuze (Msc.Bestuurskunde) en mijn werk (directieadviseur binnen gemeente Rotterdam) zijn voorbeelden van de invulling van deze ambitie.

Mijn opleiding en mijn werk maken mij tot een persoon met een brede multidisciplinaire achtergrond. Tijdens mijn studie ben ik mij steeds meer toe gaan leggen op de arbeid-, organisatie- en managementdifferentiatie van de bestuurskunde. Maar ook de algemene onderdelen van (openbaar) bestuur zijn uitvoerig aan bod gekomen. Vervolgens ben ik aan de slag gegaan als ambtenaar binnen gemeente Rotterdam. De eerste twee jaar als adviseur Planning&Control en inmiddels al 2,5 jaar als directieadviseur. In die rol ben ik de linking pin tussen politiek en ambtenarij.

Door mijn specifieke werkervaring, dagelijks begeef ik mij in het politiek-bestuurlijk domein, mijn jeugdige maar beheerste enthousiasme en mijn ambitie en mijn veelzijdigheid voel ik mij thuis in het politiek-bestuurlijke speelveld.

Het liberalisme betekent voor mij vrijheid, en direct daaraan gekoppeld eigen verantwoordelijkheid, voor alle individuen die samen onze maatschappij vormen. Het stimuleert en biedt kansen voor een ieder die deelneemt aan de maatschappij en is sociaal van aard in die zin dat het vangnet biedt voor hen die (tijdelijk) niet volledig zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Het betekent echter ook dat de overheid de basis vormt voor die maatschappij, zij garandeert de veiligheid en deelname van en door al de burgers, zonder dat zij elkaars vrijheid inperken. Het staat voor een krachtige en kleine overheid die zich beperkt tot de kerntaken en die waakt over haar burgers, los van waardeoordelen.

Motivatie om lid te worden van de Gemeenteraad:

Ik ben er van overtuigd dat mensen datgene moeten doen wat zij leuk vinden, waar zij passie voor hebben, wat hen drijft. Dit geldt ook zeker voor werk, hobby's en nevenactiviteiten. Mijn actieve lidmaatschap van de VVD is daarvan een voorbeeld. Mijn ambitie om deel te nemen aan het politieke speelveld reikt echter verder dan een actief lidmaatschap. Ik wil verantwoordelijkheid nemen, mij inzetten voor de gemeenschap, een rol als volksvertegenwoordiger sluit daar goed op aan. Barendrecht is een mooie gemeente waaraan ik graag mijn bijdrage lever om deze nog veel verder te verbeteren.


geboren op: 09 februari 1986, te Barendrecht

telefoon: (0180) 84 99 87 

e-mail: mvdwelle@gmail.com 

beroep: directieadviseur