Jacinta Floor

Bijna 10 jaar geleden waren mijn man ik op zoek naar een ruime woning voor ons en onze drie kinderen.  Ruimte om te spelen, te kunnen werken, dichtbij goede voorzieningen maar ook een goede bereikbaarheid waren bij onze keuze belangrijk. Dit vonden we in Barendrecht.

Nu tien jaar later zijn onze kinderen jonge pubers en is hun wereld veel groter geworden dan de eigen tuin en het speelplein in de buurt. Als ouder maak je je nu druk over schoolkeuzes, vrijetijdsbesteding en jeugdvoorzieningen, veiligheid en werkgelegenheid voor je kinderen en jezelf.

Geboren in 1967 en opgegroeid in Brabant ben ik na mijn studie viool aan het conservatorium naar de Randstad getrokken. De eerste jaren heb ik als freelance musicus bij orkesten gespeeld en op allerlei muziekscholen lesgegeven. Sinds 1993 was ik verbonden aan de Muziekscholen in Hellevoetsluis en Rockanje als docente viool en altviool en ook als directeur. Daarnaast heb ik een eigen lespraktijk en organiseer culturele (educatieve) projecten. 

De maatschappij verandert, mijn gezin verandert. Ik zie dit als een spannende uitdaging, niet als een verlies of een bedreiging. Nieuwe omstandigheden vragen soms om aanpassing, soms heel praktisch, soms vraagt het een gedragsverandering.

Door het nemen van eigen verantwoordelijkheid kun je omgaan met de vrijheid die wij hier in Nederland genieten. De eigen verantwoordelijkheid is voor mij bepalend in mijn (financiële) zelfstandigheid en bij de keuzevrijheid in de beslissingen die ik moet nemen.

Mijn verantwoordelijkheidsgevoel bepaalt ook hoe ik naar de samenleving kijk en maakt hoe ik vind dat mensen met elkaar om zouden moeten gaan en ook hoe wij voor diegenen moeten zorgen die dat zelf echt niet kunnen. Teveel mensen lopen weg voor hun eigen verantwoordelijkheid en schuiven dat af op een ander of op de samenleving. Daardoor is het moeilijk te zorgen voor hen die het echt nodig hebben.

Hoewel het nemen van verantwoordelijkheid soms moeilijk is, ben ik ervan overtuigd dat het mensen zelfstandiger, onafhankelijker en gelukkiger maakt. Wij zijn in Nederland te veel op de overheid gaan leunen en vergeten wat je zelf én samen tot stand kunt brengen. Een goede en eerlijke weergave van de feiten en mogelijkheden is daarvoor noodzakelijk.

Het verkiezingsprogramma van de VVD Barendrecht verwoordt voor mij die zaken die verbeterd kunnen worden en die belangrijk zijn in Barendrecht. Als uw volksvertegenwoordiger en raadslid voor de VVD wil ik graag de verantwoordelijkheid op mij nemen en bijdragen aan een prettig leven in Barendrecht.gsm: 0624476848